معرفی انواع عایق و پوشش و رنگ

معرفی انواع عایق و پوشش و رنگ

نوعی پوشش آب بند بر پایه آب که از مواد الامستوری و پلیمری ساخته شده است.  

معرفی انواع گروت

معرفی انواع گروت

محصولی پایه سیمانی می باشد که جهت پر نمودن فضاهای خالی و ترک های بزرگ که تحت فشار می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول انقباض نداشته و حالت منبسط شوندگی دارد گروت با جذب نیروهای وارد شده و منتقل کردن آن ها به زیر کار در نصب ریل . انکربلت و صفحه ستون ها مورد استفاده قرار می گیرد  

معرفی ماستیک پلی یورتان و سرد اجرا و گرم اجرا

معرفی ماستیک پلی یورتان و سرد اجرا و گرم اجرا

از دیگر افزودنی های مهم بتن در حوزه آب بندی می توان به انواع ماستیک ها اشاره نمود بسته به کاربرد آن انواع مختلفی دارد.

معرفی انواع مواد آب بندی و عایق رطوبتی

معرفی انواع مواد آب بندی و عایق رطوبتی

یکی از مسائل مهم در خصوص سازه های بتنی مخصوصا سازه هایی که در مجاورت آب و رطوبت قرار دارند . حافظت و اببندی از بتن و سازه می باشد.  

معرفی انواع اسپیسر پلاستیکی بتن

معرفی انواع اسپیسر پلاستیکی بتن

این محصول با ایجاد پوشش بتنی مناسب بر روی میلگرد باعث جلوگیری از خوردگی میلگرد شده و همین موضوع تاثیر بسزایی در افزایش دوام و عمر و پایداری سازه بتنی دارد.